Samar Shamlo

ابزار ایجاد تصاویر وکتور

Heazy به شما اجازه می‌دهد تصاویر وکتور زیبایی ایجاد کنید که می‌توان آنها را به هر وضوحی تغییر اندازه داد بدون اینکه کیفیت آن‌ها از بین برود. هم چنین می‌توانید الگوهای خود را در پروفایل خود ذخیره کنید تا هر دفعه که می خواهید از طرح های خود مجدداً استفاده کنید.

لایک
رایگان